lördag 20 mars 2010

TÄNK - studiestrategier för gymnasiet....

....läs denna bok och lär dig nya sätt att 
- sätta upp målsättningar
- använda tiden effektivt
- läsa med förståelse
- skriva strukturerat
- minnas effektivt
- nå lyckade resultat

Författare Anna Tebelius Bodin

Mycket läsvärd...... /Åsa

måndag 15 februari 2010

Generna spelar roll.

"På samma sätt som vissa springer fortare än andra lär man sig olika fort att läsa. Att det delvis är medfött är egentligen inte kontroversiellt - bara man inte gör felslutet att det som är medfött inte går att göra något åt. Man skulle lika gärna kunna vända på steken och säga att det är medfött att inte kunna läsa. Och det kan vi ju bevisligen göra något åt - de allra flesta lär sig läsa bara de får en rimlig chans."

Martin Ingvar

LÄS boken En liten bok om dyslexi. / Åsa

söndag 17 januari 2010

Kärlek och matematik

"Matematik är som kärlek, en enkel i idé men som kan bli mycket komplicerad."

Okänd


.....kolla in matteguiden.se.....sicken tillgång.

/Åsa


måndag 14 december 2009

Förväntningar styr skolprestationer.

Några forskare har låtit över 150 studenter göra ett mattetest. Studenterna visste inte om att studien egentligen handlade om hur förväntningar påverkar resultatet. På framsidan av testet fanns kort skriftlig information. För hälften av studenterna hade man lagt till några extra rader som beskrev att testet tidigare inte hade visat någon skillanmd mellan pojkar och flickor. I gruppen som hade fått den informationen fick de kvinnliga studenetrna ungefär 40 procent bättre resultat än männen. I den andra gruppen presterade män och kvinnor lika bra. Studenterna fick under testet också uppskatta hur säkra de var på att de hade räknat rätt på varje uppgift. Trots att kvinnorna presterade bättre var de mindre säkra än männen på att de hade gjort rätt

(Good, Aronson & Harder, 2008) Ur boken 5 gånger mer kärlek


.....jag vet ....det är ingen nyhet.... att män och kvinnor, flickor och pojkar behandlar och behandlas olika och att det får konsekvenser....men det är nog så viktigt att upprepa och påminna oss om detta....i skolan måste vi vara ännu mer medvetna om vilka förväntningar vi har på våra elever..vad det gäller deras kunskaper, egenskaper, sätt att vara osv...... det är ju så avgörande.....


/Åsa

torsdag 10 december 2009

Tänk om?

...har precis fått boken Tänk om i min hand.....jag är sååååå nyfiken....vad har han att säga denna gång Fredrik Svensson? Såg även gamla chefen på TV det sista jag gjorde igår kväll så skolvärlden följde med mig in i drömmarnas värld....och jag tror att det är bra...vi i skolan behöver visionärer, drömmare, kreatörer och kanske ett par stycken positiva nejsägare.....eller?

...första kapitlet handlar om "det var bättre förr människor".....snart, mycket snart kommer jag att veta vad Fredrik tycker.....undra om jag kommer att hålla med....hm

återseende

/Åsa

tisdag 1 december 2009

WEBstöd för IUP

Nytt webstöd för IUP med skriftliga omdömen.

http://www.skolverket.se/sb/d/2498

.......ett försök att förtydliga, ska väl inte kritiseras..?

/Åsa

......lillmörkret och stormörkret......

......sonen som kan prata hjälper till att SPUNKA......

idag LILLMÖRKRET & STORMÖRKRET ....vilket i vår familj är före respektive efter BoliBompa.

/ Åsa 

måndag 30 november 2009

Marshmallowtestet

"I en välkänd studie testades nära hundra barns förmåga att vänta på belöningar. Forskaren visade en marshmallow för ett barn som fick välja att äta när som helst. Samtidigt fick barnet veta att de skulle få en till om de orkade vänta till forskaren kom tillbaka. Därefter lämnade forskaren rummet och kom tillbaka femton minuter senare, men barnen visste inte hur lång tid det skulle ta. I ett snitt väntade barnen i åtta minuter innan de åt upp godiset.
Tio år senare följdes barnen upp och man fann häpnandsväckande samband. Barnen som hade lyckats vänta längre på testet i förskolan hade tre gånger större chans att lyckas i skolarbetet, fyra gånger större chans att ha goda relationer med kamrater och dubbelt så stor chans att på ett bra sätt hantera vardagsproblem.
Barnen följdes upp igen när de var arton år. Vid den uppföljningen fann man att barnen som kunde vänta i förskolan hade sex gånger högre chans att lyckas bra på högskoleprovet. "

Mischel, Shoda & Peake, 1988; Shoda, Mischel & Peak, 1990.

.....vänta, vänta, vänta.......ja att kunna vänta och inte följa sina impulser direkt verkar i alla fall enligt denna forskare vara något bra...men vad är det i väntandet som är så unik?....

/Åsa

lära sig kan alla.....

"Lära sig kan alla! - Men inte på samma sätt och inte på samma dag."

Marie Sandell

...det gäller att ha alternativ och is i magen......
/ Åsa